Ninja Sushi - Smyrna 900 Grammer Ln #370 Smyrna, TN 37167
Open
11:30AM - 10:00PM
11:30AM - 10:00PM
Ordering from

Ninja Sushi - Smyrna - 900 Grammer Ln #370 Smyrna, TN 37167